Sitemap

AVG

AVG 

The Lead Company verwerkt persoonsgegevens als onderdeel van haar diensten en verantwoordelijkheden. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden. We leggen tevens uit voor welke diensten we de gegevens verwerken en welke rechtsgrondslag dit mogelijk maakt. De beveiliging van persoonsgegevens wordt behandeld in combinatie met de bewaartermijnen voor persoonsgegevens. 


Visie

The Lead Company is van mening dat transparantie het vertrouwen tussen bedrijven vergroot. Wanneer bedrijven een duidelijk beeld hebben van hun kansen en risico's, opent dat de weg naar vruchtbare samenwerking, worden deals gesloten en worden ideeën werkelijkheid. De missie van The Lead Company is om een toonaangevende leverancier van inzichten in onze kernmarkten te zijn, waarmee onze klanten zakelijke kansen kunnen identificeren en waarop zij met de juiste B2B-partners kunnen inspelen en deze verder ontwikkelen. 

Op basis van deze informatie genereert The Lead Company commerciële inzichten van onschatbare waarde, die onze klanten in staat stellen betere zakelijke beslissingen te nemen. The Lead Company wil een vertrouwde partner zijn voor zijn klanten, een goede reputatie handhaven en oprechte betrouwbaarheid uitstralen, zowel in binnen- als buitenland.

The Lead Company verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige, veilige en betrouwbare manier. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen hebt in onze organisatie en onze diensten en producten. Daarom
doen we graag alles wat we kunnen om uw privacy te beschermen. De regels voor de bescherming
van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op naleving van de wet. 


Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens? 


Marketinginformatie

·         Het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van marktpositionering gericht op bedrijven en/of instellingen, door middel van het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens over natuurlijke en/of rechtspersonen voor de marketingactiviteiten van deze bedrijven en instellingen; 

·         Het verstrekken van de hierboven vermelde persoonsgegevens aan derden, die deze persoonsgegevens verder verwerken op dezelfde gronden als de hiervoor genoemde.


Andere doeleinden 

·         De verwerking van persoonsgegevens om de producten en ervaringen van bezoekers van onze websites te verbeteren, om klanten producten en diensten te bieden die bij The Lead Company zijn aangevraagd en om reclame te maken voor de aangeboden diensten; 

·        Contact opnemen met klanten over producten en diensten die van belang kunnen zijn voor de klant, op voorwaarde dat hiervoor toestemming is gegeven, of in het geval dat een product of dienst door de klant al bij ons is aangevraagd en de door ons beoogde communicatie met de klant relevant is voor of verband houdt met die eerdere aanvraag en plaatsvindt binnen de periode die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving; 

 

Gerechtvaardigde gronden  

De verwerking van persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verstrekken van commerciële informatie, evenals de ontwikkeling van deze diensten, is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van The Lead Company of haar klant. Het doel van deze verwerking is bedrijven in staat te stellen te weten met wie zij zakendoen, te voldoen aan nalevings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in organisaties, sectoren en markten. Verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zwaarder wegen. 


Hoe lang bewaart The Lead Company mijn gegevens? 

The Lead Company zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die door The Lead Company worden verwerkt juist, adequaat, relevant en actueel zijn. The Lead Company neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden onjuist, niet langer voldoende, relevant of actueel zijn.